ТЕМА: «АНЗАН», ЗАНЯТТЯ 41 – 43

ТЕМА: «АНЗАН», ЗАНЯТТЯ 41 – 43

 ВАЖЛИВО: усний рахунок і комплекс кінезіологічних вправ виконуються під музичний супровід: спокійна
інструментальна, класична музика, звуки природи або музика для медитацій.
Вправи на зняття емоційної напруги можна виконувати або окремим комплексом для зміни фокусу уваги або під час
усного рахунку.

Заняття 41

Тема: «АНЗАН. Однозначні»

 ВАЖЛИВО: На цьому занятті є обов’язковими додаткові активності під час усного обчислення
прикладу: віршик, фізичні вправи, розмова, тощо.
Привітання та Розминка: Довільний танець
 Рахуємо на соробані. «Родина. Двозначні»: Кількість чисел в прикладі відповідно до максимальних
показників, які були вказані в домашньому завданні. Всі рахують, хтось один відповідає. Після першого
кола збільшуємо кількість прикладів на 1-3. Робимо 3-4 кола, кожного разу збільшуючи кількість
прикладів. Максимальні показники останнього кола мають бути більші, ніж було вказано в домашньому
завданні.
 Зміна активності: творче завдання, руханка, вправи на розвиток мислення, настільна гра – 5-7 хв.
Рахуємо усно. «Родина. Двозначні»: Кількість чисел в прикладі відповідно до максимальних
показників, які були вказані в домашньому завданні. Всі рахують, хтось один відповідає. Після першого
кола збільшуємо кількість прикладів на 1-3. Робимо 3-4 кола, кожного разу збільшуючи кількість
прикладів. Максимальні показники останнього кола мають бути більші, ніж було вказано в домашньому
завданні.

ПЕРЕРВА 10-15 ХВ.

 Після перерви: Гра на розвиток уважності та спостережливості.
Нова тема «Анзан» Однозначні»: Вчитель пояснює, що таке тема «Анзан». Для закріплення та
демонстрації принципів Анзану пропонує дітям додавати 2+2+2….до 50; 3+3+3….99; 4+4+4….96. Можна
поділити групуна декілька команд і дати кожній команді окреме завдання. Одна додає 2, друга – 3 і т.д.
Зміна активності: творче завдання, руханка, вправи на розвиток мислення, настільна гра – 3-5 хв
Після цього робите таку ж вправу на віднімання. Після такої «розминки» вчитель пропонує дітям
порахувати приклади з програми на соробані. Кількість прикладів від 10 до 15, швидкість від 2с.
Після такої «розминки» вчитель пропонує дітям порахувати приклади з програми усно. починаємо з
10-15 чисел і швидкості – 1,5с. Поступово доходимо до 20 прикладів і швидкості – 1,5с-0,6с.
Вправи на розслаблення: 5-7 хв.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА ТИЖДЕНЬ:

 1) На сайті: «Родина. Двозначні»: Рахуємо на соробані 10 чисел в прикладі. Швидкість від 2с. до 1,2с.
Кількість прикладів: 12-15 в день.
2) На сайті: «Анзан. Однозначні»: Рахуємо на соробані від 10 до 15 чисел в прикладі. Швидкість від
2с. до 1с. Кількість прикладів: 12-15 в день.
3) На сайті: «Родина. Двозначні»: «рахуємо усно». Кількість чисел в прикладі 5-10. Час від 1,5с. до
0,7с. Кількість прикладів: 12-15 в день.
4) На сайті: «Анзан. Однозначні»: «рахуємо усно». Кількість чисел в прикладі від 10 до 12. Час від
1,5с. до 0,6с. Кількість прикладів: 12-15 в день.

ТЕМА: «АНЗАН», ЗАНЯТТЯ 41 – 43

Заняття 42

Тема: «АНЗАН. Двозначні»

 ВАЖЛИВО: На цьому занятті є обов’язковими додаткові активності під час усного обчислення
прикладу: віршик, фізичні вправи, розмова, тощо.
Привітання та Розминка: Довільний танець
Рахуємо на соробані. «Анзан. Однозначні»: Кількість чисел в прикладі відповідно до максимальних
показників, які були вказані в домашньому завданні. Всі рахують, хтось один відповідає. Після першого
кола збільшуємо кількість прикладів на 1-3. Робимо 3-4 кола, кожного разу збільшуючи кількість
прикладів. Максимальні показники останнього кола мають бути більші, ніж було вказано в домашньому
завданні.
Зміна активності: творче завдання, руханка, вправи на розвиток мислення, настільна гра – 5-7 хв.
 Рахуємо усно. «Анзан. Однозначні»: Кількість чисел в прикладі відповідно до максимальних
показників, які були вказані в домашньому завданні. Всі рахують, хтось один відповідає. Після першого
кола збільшуємо кількість прикладів на 1-3. Робимо 3-4 кола, кожного разу збільшуючи кількість
прикладів. Максимальні показники останнього кола мають бути більші, ніж було вказано в домашньому
завданні.

ПЕРЕРВА 10-15 ХВ.

 Після перерви: Гра на розвиток уважності та спостережливості.
Нова тема «Анзан» Двозначні»: Вчитель пояснює, що таке тема «Анзан». Для закріплення та
демонстрації принципів Анзану пропонує дітям додавати 5+5+5….до 100; 6+6+6….102; 7+7+7….105.
Можна поділити групу на декілька команд і дати кожній команді окреме завдання. Одна додає 5, друга
– 6 і т.д.
Зміна активності: творче завдання, руханка, вправи на розвиток мислення, настільна гра – 3-5 хв
Після цього робите таку ж вправу на віднімання. Після такої «розминки» вчитель пропонує дітям
порахувати приклади з програми на соробані. Кількість прикладів від 10 до 15, швидкість від 2с.
Усний рахунок: 7-10 чисел в прикладі. Швидкість – 1,5с.-0,7с.
Вправи на розслаблення: 5-7 хв.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ НА ТИЖДЕНЬ:

 1. На сайті: «Родина. Двозначні»: Рахуємо на соробані 10 чисел в прикладі. Швидкість від 2с. до
1,2с. Кількість прикладів: 12-15 в день.
2. На сайті: «Анзан. Двозначні»: Рахуємо на соробані від 7 до 10 чисел в прикладі. Швидкість від 2с.
до 1с. Кількість прикладів: 12-15 в день.
3. На сайті: «Родина. Двозначні»: «рахуємо усно». Кількість чисел в прикладі 5-10. Час від 1,5с. до
0,7с. Кількість прикладів: 12-15 в день.
4. На сайті: «Анзан. Двозначні»: «рахуємо усно». Кількість чисел в прикладі від 3 до 7. Час від 2с.
до 1с. Кількість прикладів: 12-15 в день.

Заняття 43

Тема: «АНЗАН» Інтеграційне заняття

 ВАЖЛИВО: На цьому занятті є обов’язковими додаткові активності під час усного обчислення
прикладу: віршик, фізичні вправи, розмова, тощо.
 Привітання та Розминка: Довільний танець
Рахуємо на соробані. «Анзан. Двозначні»: Кількість чисел в прикладі відповідно до максимальних
показників, які були вказані в домашньому завданні. Всі рахують, хтось один відповідає. Після першого
кола збільшуємо кількість прикладів на 1-3. Робимо 3-4 кола, кожного разу збільшуючи кількість
прикладів. Максимальні показники останнього кола мають бути більші, ніж було вказано в домашньому
завданні.
Зміна активності: творче завдання, руханка, вправи на розвиток мислення, настільна гра – 5-7 хв.
Рахуємо усно. «Анзан. Двозначні»: Кількість чисел в прикладі відповідно до максимальних
показників, які були вказані в домашньому завданні. Всі рахують, хтось один відповідає. Після першого
кола збільшуємо кількість прикладів на 1-3. Робимо 3-4 кола, кожного разу збільшуючи кількість
прикладів. Максимальні показники останнього кола мають бути більші, ніж було вказано в домашньому
завданні.

ПЕРЕРВА 10-15 ХВ.

Після перерви: Гра на розвиток уважності та спостережливості.
Вправи на розслаблення або будь-яка арт-терапевтична техніка.